ثبت نام / ورود
3MCoffee

بـا مـا در تـمـاس بـاشـیـد

+98 938 316 4393
Two stars

نسکافه DAVIDOFF(Espresso 57)

قهوه فوری دارک روست اسپرسو 57 دیویدف که در میان دوستداران قهوه اسپرسو غلیظ با رایحه و طعم نافذ آن بسیار مورد توجه است. در میان انواع اسپرسو، قهوه فوری دارک روست اسپرسو 57 دیویدف هیچ رقیبی ندارد. علت نامگذاری این قهوه بنام 57، درجه بسیار بالای رست شدن آن است که با رایحه بسیار